Wynagrodzenie

HILLS LTS umożliwia dostosowanie formuły rozliczeń / wynagrodzenia do potrzeb danego Klienta. Stosowane przez Spółkę formy wynagrodzenia (stawki) są uzależnione od specyfiki i rodzaju danej sprawy.

HILLS LTS proponuje Klientom (co do zasady) jedną z poniższych form rozliczeń:

Wynagrodzenie ryczałtowe
Klient, za wykonywanie usługi prawnej zobowiązany jest zapłacić HILLS LTS wynagrodzenie w stałej kwocie. Ustalona z Klientem wysokość wynagrodzenia nie jest wówczas uzależniona od rodzaju i czasu powierzonego zlecenia. Zaletami powyższej formy wynagradzania są: łatwość rozliczenia i pewność kosztów obsługi prawnej.

Wynagrodzenie godzinowe
Klient, za wykonywanie usługi prawnej zobowiązany jest zapłacić HILLS LTS wynagrodzenie obliczone w oparciu o ustaloną stawkę godzinową. Klient informowany jest w ustalonej formie o faktycznym nakładzie pracy. Wybór tej formy wynagrodzenia obliguje HILLS LTS do prowadzenia szczegółowej karty rozliczenia czasu pracy. Niewątpliwą zaletą tej formy wynagrodzenia jest adekwatność wynagrodzenia do nakładu czasu niezbędnego dla wykonania zleconego zadania, a nadto zapewnienie Klientowi możliwości pełnego monitorowania kosztów zlecenia.

Wynagrodzenie hybrydowe
Klient ustala z HILLS LTS wynagrodzenie w ryczałtowej kwocie jednak powiązanej z faktyczną czasochłonnością zlecenia. W przypadku, gdy wykonanie usługi wykroczy poza ilość godzin objętych ryczałtem, wynagrodzenie jest obliczane na zasadzie godzinowej w oparciu o ustaloną stawkę (zasadniczo mniejszą niż w przypadku rozliczenia godzinowego przyjętego jako wyłączna podstawa wynagrodzenia). W tej formie rozliczania Spółka prowadzi również kartę rozliczenia czasu pracy.

Wynagrodzenie uzależnione od sukcesu (success fee)
W niektórych sprawach (np. dot. mienia zabużańskiego i nieruchomości warszawskich) możliwe jest ustalenie wynagrodzenia uzależnionego od sukcesu, tj. ustalonego odsetka od kwoty efektywnie uzyskanej.

Podsumowanie
Wyżej wymienione modele wynagradzania są podane tytułem przykładu. We wszystkich sprawach wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie, zależnie od interesu Klienta.