PL / EN

Spółka HILLS Legal & Tax Solutions S.A. (HILLS LTS / Spółka) świadczy pomoc prawną również osobom fizycznym przebywającym stale lub czasowo poza granicami kraju, a potrzebującym pomocy prawnej na terenie Polski.

 

W szczególności Spółka zajmuje się sprawami związanymi z:

-zarządzaniem majątkiem,

-nabywaniem i zbywaniem nieruchomości (w tym reprezentowanie klienta, obsługa transakcyjna, etc.),

-reprezentowaniem Klientów w sprawach spadkowych,

-reprezentowaniem Klientów w sprawach rodzinnych,

-reprezentowaniem Klientów w sprawach administracyjnych i cywilnych,

-pomocą w czynnościach podejmowanych przed urzędami stanu cywilnego.

 

W celu nawiązania współpracy ze Spółką nie jest konieczne osobiste stawiennictwo osoby zlecającej czynności na terenie kraju. W przypadku, gdyby stawiennictwo osobiste okazało się niezbędne dla wykonania określonych czynności z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Spółka oferuje na życzenie transport z i na lotnisko oraz udział prawnika we wszystkich czynnościach, co do których osobiste stawiennictwo osoby zainteresowanej jest konieczne.

 

Wynagrodzenie Spółki w każdej ze spraw ustalane jest indywidualnie, odpowiednio do potrzeb Klienta.

Tytułem przykładu standardowe wynagrodzenie wynosi w sprawach o:

-stwierdzenie nabycia spadku                                         2.000 złotych;

-podział majątku                                                            3.500 złotych;

-uznanie orzeczenia sądu zagranicznego                         1.500 złotych;

-rozwód/separacja                                                          2.000 złotych;

-zniesienie współwłasności                                              1.500 złotych;

-rejestracja spółki                                                           1.500 złotych;

-likwidacja spółki                                                            2.500 złotych.

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@hills.pl) bądź telefoniczny (+48 506 012 006).

Clara pacta faciunt amici (Jasne układy czynią przyjaciół).