PL / EN

Kontakt

HILLS Legal & Tax Solutions S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

tel. 22 530 11 20 lub +48 506 012 006
fax 22 530 11 15
e-mail: biuro@hills.pl

PR i marketing
e-mail: jaroslaw.skoczen@hills.pl
tel. 516 000 616

NIP 5272671975
Regon 145929261

Hills Legal & Tax Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000421000, NIP 527-26-71-975, kapitał zakładowy i wpłacony 100.000,00 zł