Zarząd

Małgorzata Zapart

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami.
Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego i cywilnego. Specjalizuje się w obsłudze rynku nieruchomości a także w obsłudze prawnej spółek kapitałowych. Jest doświadczonym doradcą firm z sektora nieruchomościowego, od wielu lat prowadzi także obsługę klientów korporacyjnych oraz wspomaga ich w bieżącej działalności.

Od 2013 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect).